Shop Mobile More Submit  Join Login
Пепел сипе се от небесата
Пепел страшна
Пепел слята
Със праха що във въздуха се вие,
Прави шантави завои
Тъмнотата си опитва да прикрие
Времето, материята и мисълта в застой
Спират се сега
Да запечатат този миг вълшебен
В който сива пепелта
Пада
Вие и се слива
Около и със водата
Що нявга беше чиста
Откъсва и сега крилата
Надолу влачи я ужасно
Но някак си, така прекрасно
Любов, омраза, чистотата сливат се в единно цяло
Сняг почернен
Или мръсна киша...
...
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×

More from DeviantArtDetails

Submitted on
January 13, 2009
File Size
2.8 KB
Thumb

Stats

Views
259
Favourites
3 (who?)
Comments
0
×